Yrityksille suunnatut valmennukset/Yrityskonsultointi

Tässä on esimerkkejä eniten myydyistä ohjelmistani/koulutuksistani(3h-8h), mutta räätälöin mielelläni pidempiä koulutuksia myös teidän tarpeenne mukaan. Teen kokonaisuuden yrityksen kehittämisestä; esim.tuotanto, myynti, henkilöstö-3kk, 6kk,12kk tai 18kk.Johdon yksilöllinen valmennus on myös tärkeässä roolissa, koska “everything raises and falls on leadership”. Katso myös otsikko “John C Maxwell”

Toimiva viestintä työelämässä -valmennusohjelma

JOHTAJUUS SEMINAARIT

 1.    Suuri johtajuuspäivä

Suunniteltu kaikille teille, jotka tunnette, että ette ole vielä saavuttaneet omaa tai yrityksenne maksimipotentiaalia.

Käymme läpi johtajuuden 21 lakia (mm. johdon laki, vaikutusvallan laki, liikevoiman laki, navigoinnin laki, prioriteettien laki, jne.) ja erinomaisen johtajuuden ominaisuudet, jotka antavat teille paljon työkaluja ja suuren etulyöntiaseman kaikkiin kilpailijoihinne nähden. Kurssi on tarkoitettu kaikille johtavassa asemassa oleville.

Järjestetään joko yhden tai kahden päivän kurssina. Kahden päivän kurssi pureutuu asioihin syvemmin ja sisältää myös enemmän harjoituksia.

2.    Teamwork is dreamwork

Tiimityö on unelmatyötä. Tai ainakin sen pitäisi olla.  Ehkä olet työskennellyt tiimissä tai johtanut tiimiä, jossa kaikki eivät työskentele samaa päämäärää kohti? Tai haluatko oppia johtamaan paremmin ihmisiä, jotka eivät ehkä halua tulla johdetuiksi? Kuinka saat tiimistä irti parhaan mahdollisen hyödyn ja tehon? Tiimi on aina vain niin vahva kuin mitä sen heikoin lenkki on; kuinka tunnistat sen ja teet siitä vahvemman? Mitä yhteisiä suuntaviivoja on konfliktien välttämiseksi mahdollista luoda?

Meidän kaikkien tulisi oppia lisää tiimityöstä ja tiimin johtamisesta. Siinä ei päde yhtälö 1+1=2, vaan yhdessä tulemme huomattavasti vahvemmiksi ja voimme tehostaa koko yrityksen/organisaation toimintaa.

Yhden päivän kurssi.

3.    Keskity kommunikaatioon

Vaikka kommunikaatiota käsitteleviä kursseja ja informaatiota on saatavilla valtavasti, on huono kommunikaatio edelleen suurin syy yrityksen sisäisiin konflikteihin ja se vie ihmisiltä myös eniten energiaa. Kuinka suurta hyötyä toimiva kommunikaatio tuottaisi sinulle ja yrityksellesi? Voittoa, tehokkuutta, lisää energiaa ja aikaa tärkeimpiin asioihin, parempaa viihtyvyyttä, vähemmän sairauspoissaoloja, enemmän luovuutta… Tämä kurssi muuttaa koko sinun ja yrityksesi tulevaisuuden.

Yhden päivän kurssi.Kaikki kurssit on mahdollista järjestää sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

 

Yritysviestintä koostuu useista eri tasoista ja vuorovaikutustilanteista. Työkaverille viestitään eri tavalla kuin esimiehelle tai alaiselle. Tehtävien antaminen alaiselle, myyntitilanne tai oman idean esittäminen vakuuttavasti palaverissa vaativat kaikki myös omanlaistaan viestintää.

Toimiva viestintä työelämässä –valmennuksessa käsitellään monipuolisesti kirjallista, verbaalista ja non-verbaalista yritysviestintää. Valmennus on suunnattu yrityksille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa ja parantaa työyhteisönsä hyvinvointia.

Valmennusohjelma antaa avaimet sujuvampaan työelämään, ongelmien välttämiseen ja työviihtyvyyden lisäämiseen.

Valmennus räätälöidään yrityskohtaisesti huomioimalla juuri kyseisen yrityksen ongelmakohdat. Valmennuksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätiedot / pyydä tarjous  
Nämä koulutukset löytyvät myös Koulutus.fi-palvelusta

Growth trough the right leadership strategy - Jeanette Ljugnars

 

Myynnin valmennusohjelma

Myynti on yrityksen tärkeintä toimintaa. Hyvin toimiva myyntitoiminta maksimoi liiketoiminnan tuoton ja mahdollistaa yritystoiminnan jatkuvuuden. Myyntitoiminnan tehostamisessa on kiinnitettävä huomiota strategiseen johtamiseen ja oikeiden myynnin tunnuslukujen seuraamiseen – työhyvinvointia unohtamatta.

Myynnin valmennusohjelma alkaa nykytilanteen kartoituksella. Miten myyntiä johdetaan organisaatiossa? Kuinka motivoituneita myyjät ovat työhönsä? Liittyykö myynnin johtamiseen joitain ongelmia, joihin tulee etsiä ratkaisu? Samalla käydään läpi myynnin seurantaan liittyvät tunnusluvut ja arvioidaan niiden relevanttius.

Myynnin valmennus auttaa havaitsemaan ja korjaamaan myynnin ongelmakohtia. Valmennus antaa erinomaisen tilaisuuden keskustella ulkopuolisen konsultin avulla haastavistakin teemoista. Ongelmien pohtiminen ja ratkaiseminen yhdessä lisää myyjien yhteenkuuluvuuden tunnetta ja motivaatiota. He saavat uutta puhtia ja inspiraatiota työlleen.  Miltä näyttäisi jos jokainen myyjä tekisi 10x enemmän soittoja, 10x enemmän varauksia, 10x enemmän lopetuksia ja 10x enemmän myyntiä?

Valmennus on suunnattu kaikille myyntityössä oleville. Valmennus kestää yhden päivän ja se  toteutetaan luentojen, haastatteluiden ja harjoitusten avulla.

Lisätiedot / pyydä tarjous

Tehokas tiimityö -valmennusohjelma

Tiimityö on osa nykyajan työelämää. Useimmat työntekijät työskentelevät vähintään yhdessä, elleivät useammassakin tiimissä. Tiimityön lisääntyessä huomio kiinnittyy tiimityöskentelytaitoihin. Kuinka työt delegoidaan? Miten maksimoida tiimin tuottavuus? Entä kuinka ylläpitää työntekijöiden työmotivaatiota?

Tehokas tiimityö –valmennusohjelma on suunnattu kaikille tiimityöskentelyä tekeville. Valmennuksen pääteemoina ovat tiimin työskentelytehon ja tulosten laadun parantaminen. Miten tiimin sisäiset roolit jakautuvat ja kuinka ne täsmäävät tiimin jäsenten henkilökohtaisiin vahvuuksiin. Onko jokainen varmasti itselleen sopivassa roolissa? Kun työntekijöiden roolit ovat selkeät, he ovat motivoituneita työhönsä ja halukkaita antamaan parhaimman työpanoksensa.

Valmennus kasvattaa tiimin yhteishenkeä. Tiimin jäsenet oppivat luottamaan toisiinsa, mikä on luovan tiimin avaintekijä. Keskinäinen luottamus on tärkeää myös työtehtävien delegoimisessa.  Toisiinsa luottavat tiiminjäsenet jakavat työtehtävät tasaisesti, jolloin yksilöiden työkuormitus- ja stressitaso laskevat.

Valmennus kestää yhden päivän ja se suoritetaan luentojen ja harjoitusten avulla. Valmennuksessa voidaan keskittyä toivottuihin aihealueisiin, kuten innovoinnin ja luovuuden lisäämiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen tai ongelmien ratkaisuun.

Lisätiedot / pyydä tarjous

Esimiestaidon valmennus / paremmat johtajuustaidot

Esimiestehtävät vaativat monipuolista osaamista. Vaativien työtehtävien lisäksi esimieheltä vaaditaan ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Esimiehen tulee päättäväisesti johtaa alaisiaan kohti yhteisiä tavoitteita inhimillisyyttä ja joustavuutta unohtamatta.

Esimiestaidon valmennuksessa käsitellään esimiesten yleisimmin kohtaamia haasteita ja annetaan keinoja ja työkaluja niistä selviytymiseen. Valmennuksessa keskitytään erityisesti johtajuuden eri tasojen ja muutosjohtajuuden ymmärtämiseen. Omat lukunsa ovat myös itsensä johtaminen ja  ns. pehmeä johtajuus, jossa käsitellään muun muassa motivointiin ja työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Valmennus on suunnattu kaikille esimiestehtävissä työskenteleville.

Valmennus on kestoltaan yhden päivän mittainen ja se sisältää luentoja, harjoituksia sekä keskusteluita.

Lisätiedot / pyydä tarjous

Johtajuusluennot ja 1,5h-3h seminaarit

Leadership - Jeanette LjungarsLeadership Gold  on parasta parhaimmista, se on kaikki niitä koettuja ja oikeita johtajuusopetuksia.

Be a R.E.A.L Success- eli Saavuta todellinen menestys. Opit kuinka hoidetaan ihmisiä ja työsuhteita, kuinka varustat ihmisiä, opit asenteesta ja johtajuudesta.

Lisätiedot / pyydä tarjous

Mastermind -valmennusohjelma

Olet varmasti kuullut sanonnan: ”Jos haluat menestyä, tarvitset ympärillesi itseäsi viisaampia ihmisiä”. Tämä vanha totuus kiteyttää erinomaisesti Mastermindin ydinajatuksen.

Mastermind-valmennusohjelma perustuu Napoleon Hillin jo vuonna 1937 kehittämään ajatusmalliin siitä, kuinka ryhmä ihmisiä voi saavuttaa tavoitteet yhdessä helpommin kuin yksinään. Mastermind-valmennusohjelmassa opitaan tekniikoita, joilla voi hyödyntää itseään ympäröivien ihmisten älykkyyttä, kokemustaustaa ja sosiaalista verkostoa. Valmennuksen myötä opit uusia ongelmanratkaisutaitoja, toimintatapoja, tapoja innovoida ja verkostoitua. Sosiaalinen verkostosi laajenee ja syvenee. Ryhmä voidaan myös rakentaa jonkin sovitun teeman ympärille, kuten ideointi ja luovuus, päätöksenteko, vuorovaikutustaidot.

Parhaat valmennustulokset saavutetaan 8-10 viikon mittaisen kurssin avulla.  Katso lisää Mastermind otsikon alta.

Lisätiedot / pyydä tarjous
Share thisShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone