Kurser för teamcoaching/chefsutveckling/businesscoach

Ledarskap och företagsutveckling. Kurser från företagskonsult Jeanette Ljungars, en erfaren företagskonsult som erbjuder kurser i ledarskap och företagsutveckling. Perfekt för er som söker en bra businesscoach.

Nedan är en del av mina mest sålda skolningar/program(3h-8h), men naturligtvis skräddarsyr jag längre skolningar efter ert behov. Helhetslösningar för företagsutveckling, chefsutveckling som försäljningsledning, försäljningsmotivation, personal, produktion, ledarskap etc. på 3,6,12 eller 18mån.Individuell coaching för ledare är också viktig eftersom ”everything raises and falls on leadership”. Se också under rubriken ”John C Maxwell”.

Företagskommunikation

Företagskommunikation handlar om att lära sig kommunicera på olika nivåer och i olika situationer. Att kommunicera med en kollega sker på annat sätt än med en förman. Att ge arbetstagare en uppgift, att sälja till kund eller sälja in sin idé till chefen kräver också speciella kommunikationsfärdigheter.

Fungerande kommunikation i arbetslivet behandlar alla delar av kommunikation-skriftliga, verbala och non-verbala. Kursen riktar sig till företag som vill effektivera sin verksamhet och förbättra arbetsklimatet för alla.

Kursen ger nycklar till ett mer flytande arbetsliv, undvikande av konflikter och förbättrar arbetstrivseln.
Kursen skräddarsys individuellt beroende av behov. Också hur lång tid föreläsningen räcker är individuellt.

Mer info / be om offert

Growth trough the right leadership strategy - Jeanette Ljugnars

Ledarskapsprogram

Försäljning

Försäljning är en av de viktigaste komponenterna i ett företag. Du kanske säljer tjänster, produkter, B-B eller till kund. Oberoende vilket så ger en väl fungerande försäljning en bra omsättning och ett bra resultat. När man ska effektivera försäljningen så ska man se på det strategiska ledarskapet och att följa de rätta siffrorna. Man ska också öka försäljningsmotivation och arbetstrivsel.

I försäljningskursen börjar vi med att se på nuläget. Hur ser försäljningsledningen ut i företaget? Hur motiverade är era försäljare? Finns det några problem när det gäller försäljningen som vi kan hitta en lösning på? Samtidigt tittar vi på vilka siffror ni mäter och hur de ser ut. Det är ju dem vi vill förbättra.

Försäljningskursen hjälper till att finna och lösa problem. Den ger ett utomordentligt bra tillfälle att tala med en utomstående konsult, om även svåra ämnen. När vi tittar tillsammans på verksamheten och hittar lösningar tillsammans så ökar gemenskapen och involveringen för alla på företaget. Det skapar motivation och arbetsglädje.

Vi vill se till att vinna säljstarten varje morgon och lyfta företagets siffror till nya höjder. Hur skulle det vara om alla gjorde 10 gånger fler samtal, 10 gånger fler bokade besök,10 gånger fler avslut, 10 gånger fler försäljningar?

Försäljningskursen är en endagarskurs för alla involverade i någon form av försäljning.

Mer info / be om offert

Effektivt teamarbete

Att arbeta i team är en del av dagens arbetsliv. De flesta arbetstagare jobbar i ett eller flera team. När team arbete ökar så kommer kraven på bättre teamarbetsfärdigheter. Hur delegeras arbetet? Hur effektiveras teamets produktivitet? Vem upprätthåller teamets motivation? Team coaching är ett effektivt verktyg att hjälpa er med detta.

Effektivt team arbete kursen är för alla som arbetar i team av något slag. Vi koncentrerar oss på teamets arbetseffektivitet samt slutresultatets förbättring. Hur fördelas rollerna i ett team och hur maximeras effekten av varje enskild team medlems styrka? Är varje person verkligen på rätt plats? När rollerna är klara, så blir alla mer motiverade och mer motiverade att göra sitt bästa för helheten.

Team coaching får team känslan att växa. Deltagarna lär sig att lita på varandra, vilket är en förutsättning för ett kreativt team. Förtorende är också viktigt när arbetsuppgifter fördelas, så att alla känner att arbetet fördelas jämt och ingen behöver känna press och stress.

Kursen är en dag och sker genom både föreläsningar och övningar. Man kan välja att fokusera på utvalda delar, exempelvis att öka innovation och kreativitet, ömsesidig påverkan samt problemlösning.

Mer info / be om offert

Förmän och andra chefer- förbättra ledarskapsegenskaperna

Att vara förman kräver mångsidiga kunskaper. Förutom krävande uppgifter krävs ofta bra kunskaper om relationer och människor. Förmannen ska leda alla mot ett gemensamt mål, samtidigt som man leder varje personlig individ. För detta krävs flexibilitet, kommunikation, ödmjukhet, förtroende.

I denna kurs behandlar vi utmaningar som vanligen möter förmän och vi ger verktyg hur man kan lösa dem på bästa sätt. Vi fokuserar speciellt på ledarskapets olika nivåer och att leda vid förändring. Vi ser också på det personliga ledarskapet och hur man kan förbättra det för att också kunna motivera sig själv och andra. Viktigt är också att ledaren mår bra för att alla som han/hon leder ska må bra.

Kursen är en dag (eller enligt behov) och passar alla i förmansställning.

Mer info / be om offert

Ledarskapsföreläsningar 1,5-3h

Leadership - Jeanette Ljungars

Leadership Gold- det bästa av det bästa. Här finns allt som är upplevt och sant.

Be a R.E.A.L success- att bli en verklig framgång. Här tas upp om relationer, att utrusta andra, våra attityder och vårt ledarskap.

Mer info / be om offert

Mastermind

Du har säkert hört uttrycket ”om du vill lyckas, så omge dig med personer visare än dig själv”. Denna gamla sanning kommer i uttryck i Mastermind. Det baseras på Napoleon Hills tankesätt från 1937, hur en grupp människor sammankopplade effektivare når sina mål och nya höjder. Man tar del av andras erfarenheter, idéer, intelligens och styrkor. Vi kan inte alla vara bra på allt och därför ska du utnyttja också andras styrkor.

Titta närmare under Mastermind rubriken på första sidan.

Mer info / be om offert

 

Share thisShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone